Το τεκτονικό μας ίδρυμα βρίσκεται στην οδό Δελάσαρη 3 στην Ζάκυνθο (29100)