Το τεκτονικό μας ίδρυμα βρίσκεται στην οδό Δεβιάζη 3 στην Ζάκυνθο (29100)