Skip to main content

Εισαγωγικά για τον Τεκτονισμό στα Ιόνια

Εισαγωγικά

© Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος
Τα Ιόνια είναι αναμφίβολα η κοιτίδα του ελλαδικού Τεκτονισμού. Η περιοχή είχε την τύχη να μην βρεθεί υπό τον Οθωμανικό ζυγό και ταυτόχρονα η κατοχή της από ευρωπαϊκές δυνάμεις, με μόνη εξαίρεση την περίοδο της ρωσικής κατοχής, συνέδεσε τα νησιά με τα τεκταινόμενα στην Κεντρική Ευρώπη τη σημαντική περίοδο του διαφωτισμού. Έτσι ήταν φυσικό να μεταλαμπαδευθεί και στα Ιόνια ο Τεκτονισμός σχετικά σύντομα μετά την εμφάνισή του στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Όταν δε στις αρχές του 19ου αιώνα συστάθηκε το ελεύθερο ελληνικό κράτος ήταν εύλογο ότι η πρωτοβουλία για την εγκαθίδρυση του Τεκτονισμού θα προερχόταν από τέκτονες οι οποίοι είτε είχαν δει το τεκτονικό φως στα Ιόνια, είτε κατάγονταν από τα Ιόνια και είχαν γνωρίσει τον Τεκτονισμό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ή της εργασίας τους, στη Γαλλία ή την Ιταλία.
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι όποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με την ιστορία του ελληνικού Τεκτονισμού, έστω και περιστασιακά, είναι υποχρεωμένος να κάνει αναφορά στην πορεία του θεσμού στα Ιόνια. Έτσι έχουν δημοσιευθεί δεκάδες εργασίες και έχουν ανακοινωθεί σε στοές εκατοντάδες ομιλίες οι οποίες παρουσιάζουν σχετικές πληροφορίες.
Δυστυχώς σχεδόν όλες οι εργασίες πάσχουν ιστορικά για διάφορους λόγους. Ο βασικότερος οφείλεται στην έλλειψη αξιόπιστων ιστορικών αρχείων. Τα περισσότερα αρχεία του τέλους του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου έχουν χαθεί είτε λόγω των αναστατώσεων στην περιοχή από τις διάφορες κατοχές, τη διάθεση προστασίας των μυστικών και των εξελίξεων μετά την έναρξη της Επανάστασης. Πολλά αρχεία χάθηκαν επίσης από φυσικές καταστροφές, όπως η σεισμοπυρκαγιά του 1953. Άλλα αρχεία έχουν μεν διασωθεί αλλά δεν είναι προσβάσιμα στους ερευνητές. Δεύτερος λόγος είναι ότι και από τα διασωζόμενα αρχεία και τεκμήρια πολλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα γιατί είναι γραμμένα σε ιδιωματικά ιταλικά και γαλλικά της εποχής που απαιτούν ειδικές γνώσεις εκ μέρους των ερευνητών. Τέλος φαίνεται ότι υπάρχει διάχυτη μια ερευνητική ραθυμία ενισχυμένη από υπερβολική εμπιστοσύνη στα κείμενα προηγούμενων ερευνητών. Έτσι είναι συνηθέστατο φαινόμενο η αναπαραγωγή διαφόρων κειμένων διαιωνίζοντας αναπόδεικτες, εξόφθαλμα ανακριβείς πληροφορίες αγνοώντας μεταγενέστερες τροποποιητικές πληροφορίες. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και αυθεντικά κείμενα μιας περιόδου δεν πρέπει να γίνονται άκριτα και αδιασταύρωτα δεκτά ως αυθεντικά. Για παράδειγμα συναντάμε πολλά κείμενα των αρχών του 19ου αιώνα όπου ονόματα εμφανίζονται με διαφορετική ορθογραφία ώστε να γεννάται αμφιβολία σε ποιό ή ποιά άτομα αναφέρονται, ή και περιπτώσεις όπου το ίδιο γεγονός παρουσιάζεται διαφορετικά, ακόμα και από το ίδιο άτομο, σε διάφορες χρονικές στιγμές.
Στην περίπτωση της ιστορίας του Τεκτονισμού στα Ιόνια διαθέτουμε, ευτυχώς, αρκετά διασωθέντα πρωτότυπα έγγραφα στα γαλλικά και αγγλικά αρχεία και ελάχιστα στα ιταλικά αρχεία. Ελπίζω ότι στο μέλλον ικανότεροι από μένα θα ερευνήσουν όλα τα αρχεία ώστε κάποια στιγμή να έχουμε σαφέστερη εικόνα της ιστορίας μας. Το παρόν κείμενο βασίζεται κυρίως σε πρωτότυπα έγγραφα τα οποία εντόπισα στα γαλλικά και αγγλικά αρχεία και σε κριτική μελέτη όλων σχεδόν των προηγούμενων εργασιών που έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Η εισαγωγή του τεκτονισμού
Η απαρχή του Τεκτονισμού στα Ιόνια έχει τοποθετηθεί από διάφορους είτε στο 1714 είτε στο 1740. Η πρώτη ημερομηνία είναι καταφανώς παράλογη. Βεβαίως στην Αγγλία λειτουργούσαν εκείνη την εποχή στοές και ορισμένοι ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι υπήρχαν στοές και στη Γαλλία ή τη Γερμανία, Όμως η απαρχή του Τεκτονισμού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα σαν συγκροτημένη οργάνωση, χρονολογείται από τον Ιούνιο του 1717 με την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου στο πασίγνωστο, πλέον, Πανδοχείο της Χήνας και της Σχάρας. Οι δε πρώτες συγκροτημένες στοές στην Κεντρική Ευρώπη χρονολογούνται γύρω στο 1730. Η δεύτερη ημερομηνία θα μπορούσε να είναι ακριβής, αλλά δυστυχώς ως σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί σχετικά τεκμήρια. Φαίνεται ότι στην ημερομηνία αυτή αναφέρθηκε πρώτος ο Αντώνιος Δάνδολος, κάποια στιγμή μετά το 1843, και εκείνος έκανε και την αναφορά ότι Σεβάσμιος ήταν ο Προβλεπτής της Ενετικής Πολιτείας. Ακόμα και αν αυτή η πληροφορία είναι ακριβής, αυτή θα αναφέρεται σε άτακτη στοά μιά που δεν εμφανίζεται στα αρχεία είτε του γαλλικού είτε του ιταλικού Τεκτονισμού.

Η πρώτη κανονική στοά στα Ιόνια εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα το 1781. Αρχική πηγή ήταν έκθεση του Διονυσίου Ρώμα προς τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλία το 1811. Το κείμενο του Ρώμα ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από το Ντίνο Κονόμο το 1971. Μεταγενέστερα εντοπίστηκε στα γαλλικά αρχεία το κείμενο της έγκρισης ίδρυσης της στοάς με το όνομα Beneficenza (Αγαθοεργία) από τη Μεγάλη Μητρική Στοά της Βερόνας-Πάντοβα με ημερομηνία 30 Αυγούστου 1781, καθώς και διάφορα κείμενα από την τελετή εγκατάστασης η οποία έγινε στις 13 Ιουνίου 1782. Από την προσεκτική ανάγνωση των σχετικών στοιχείων συνάγεται ότι η στοά αυτή λειτουργούσε προηγουμένως άτακτα και για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από το 1771. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά ούτε και να τεκμηριωθεί, ότι η Beneficenza ήταν η στοά στην οποία αναφερόταν ο Δάνδολος ως λειτουργούσα από το 1740.
Η Beneficenza φαίνεται ότι εργάστηκε ως την περίοδο της Ενετικής Κατοχής οπότε αναγκάστηκε να διακόψει. Με την επιστροφή των Γάλλων στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 1787 η στοά επαναλειτουργεί και διακόπτει ξανά με την έναρξη της Ρωσικής Κατοχής από το Φεβρουάριο 1799 ως τον Αύγουστο 1807. Οι Γαλλοι επανέρχονται στα Ιόνια το 1807 και αναβιώνει και ο τεκτονισμός. Φαίνεται ότι τότε αναβιώνει η Beneficenza με την γαλλική πλέον επωνυμία Bienfaisance και παράλληλα λειτουργεί και στοά με την επωνυμία Φιλογένεια η οποία αναφέρεται σε έγγραφα είτε με τη γαλλική είτε με την ιταλική μορφή του ονόματος ως Philogenie ή Filogenia. Σύμφωνα με άλλη έκθεση του Ρώμα, στις 17 Νοεμβρίου 1843 προς τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, ο ίδιος συμμετείχε στην αφύπνιση της Beneficenza το 1806, δηλαδή πριν την άφιξη των γάλλων στην Κέρκυρα. Στη συνέχεια της έκθεσης ο Ρώμας αναφέρει ότι ορισμένοι αδελφοί απεχώρησαν και ίδρυσαν τη Φιλογένεια.

Στις 28 Μαρτίου 1809 πραγματοποιείται ιδρυτική συνεδρίαση πολλών γάλλων τεκτόνων και λίγων ελλήνων, στην Κέρκυρα και υποβάλλεται αίτηση ίδρυσης νέας στοάς με την επωνυμία St. Napoleon η οποία εγκαθιδρύεται στις 9 Μαΐου 1812 με αριθμό 1300 υπό την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αρχική συνεδρίαση εμφανίζεται ως προσωρινός Σεβάσμιος ο Francois Marie Marguerit. Στη σύνθεση της υπό ίδρυση στοάς εμφανίζεται ως απλό μέλος ο Διονύσιος Ρώμας ο οποίος όμως υπογράφει το πρακτικό ως Ρήτωρ, προφανώς γιατί απουσίαζε ο καθοριζόμενος στον κατάλογο μελών ως Ρήτωρ Francois Brisse. Στο πρακτικό εγκατάστασης της στοάς στις 9 Απριλίου 1812 εμφανίζεται ως Σεβάσμιος ο Claude Germain Louis de Villiers ενώ ο Ρώμας καθώς και ο Mathieu Lesseps εμφανίζονται ως απλά μέλη. Είναι ενδιαφέρον ότι στις 24 Ιουνίου, δηλαδή 45 ημέρες μετά, συντάσσεται άλλος πίνακας μελών με αναφερόμενο ως Σεβάσμιο τον Corantin Urbain de Leissegues και τον Claude Germain Louis de Villiers ως Τέως Σεβάσμιο. Είναι προφανές ότι στο ενδιάμεσο διάστημα ο δεύτερος αναχώρησε από το νησί. Στους τρεις αυτούς καταλόγους αναφέρεται ως απλό μέλος ο Ferdinand Galle και αυτό διαψεύδει όσες αναφορές έχουν δημοσιευθεί που τον φέρουν ως τον πρώτο Σεβάσμιο αυτής της στοάς. Τα στοιχεία αυτά ανατρέπουν την αναφερόμενη άποψη ότι η Φιλογένεια μετασχηματίστηκε σε St. Napoleon.

Κάποια στιγμή το 1810 πραγματοποιείται η ανεπίσημη συνένωση της Philogenie με τη Bienfaisance αν όχι με την προτροπή, οπωσδήποτε με τη συμμετοχή, του Διονυσίου Ρώμα και με την επωνυμία Bienfaisance et Philogenie Reunis. Κατέχω από τα γαλλικά αρχεία αντίγραφο των πρακτικών της στοάς με ημερομηνία 6 Ιουνίου 1810. Όταν ο Ρώμας βρίσκεται στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1811 ζητά από τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας έγκριση λειτουργίας της συνενωμένης στοάς και η οποία παρέχεται αναδρομικά με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1810. Μάλιστα ο Ρώμας επισημαίνει στο υπόμνημά του την ιδιαίτερη σημασία της λέξης Φιλογένεια (Φίλος του Γένους) χρησιμοποιώντας την ελληνική λέξη στην έκθεση-αίτηση. Για κατανόηση των όσων συνέβαιναν εκείνη την εποχή είναι απαραίτητη μια συνοπτική περιγραφή του τρόπου που λειτουργούσαν στην Hπειρωτική Eυρώπη οι στοές και οι Mεγάλες Στοές (ή Aνατολές) και ιδιαίτερα η Mεγάλη Aνατολή της Γαλλίας.
Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου οι Mεγάλες Aνατολές δεν είχαν τις εξουσίες που έχουν σήμερα. Πολλές στοές ζητούσαν και έπαιρναν ιδρυτικά διπλώματα από τη Mεγάλη Aνατολή αλλά πολλές άλλες αδιαφορούσαν και λειτουργούσαν αυτοδύναμα. Σε πολλές περιπτώσεις τα διπλώματα χορηγούντο αναδρομικά, ή και μετά τη…διάλυση των στοών. H Mεγάλη Aνατολή ως τις αρχές του 19ου αιώνα δεν διατηρούσε καν αρχείο των στοών στις οποίες είχε χορηγήσει διπλώματα. Oι ιδρυόμενες στοές αφενός επέλεγαν τι τυπικά θα εφαρμόσουν και σε πολλές περιπτώσεις άρχιζαν να ιδρύουν άλλες στοές στην περιοχή τους μετατρεπόμενες, σύμφωνα με την ορολογία, σε Mητρικές Στοές (Meres Loges). Aυτές οι μητρικές στοές άλλοτε ενημέρωναν τη Mεγάλη Aνατολή και άλλοτε όχι, για τις ιδρυόμενες στοές στις οποίες χορηγούσαν διπλώματα με το όνομα της μητρικής στοάς στην επικεφαλίδα. Tέτοια διπλώματα είναι ήδη γνωστά στα Iόνια.

Tα ιδρυτικά διπλώματα σε πολλές περιπτώσεις χορηγούντο σε κάποιο άτομο και κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν προσωπικό περιουσιακό στοιχείο και ανανεωνόντουσαν μετά το θάνατο του αρχικού αποδέκτη.
Σε αυτό το κλίμα ο Pώμας με το που έλαβε την άδεια της ίδρυσης της Bienfaisance et Philogenie από τη Mεγάλη Aνατολή της Γαλλίας την μετέτρεψε από την αρχή αρχικά σε Mere Loge δηλαδή με δικαίωμα ίδρυσης στοών στην Kέρκυρα, και στη συνέχεια σε Mere Loge Provinciale, με δικαίωμα ίδρυσης στοών στα Eπτάνησα αλλά και σε άλλες περιοχές.
Aπό μια άποψη, με τα σημερινά κριτήρια, η Bienfaisance et Philogenie θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ‘Mεγάλη Στοά’ εφόσον, ξανά με τα σημερινά κριτήρια, είχε το δικαίωμα -και το ασκούσε- να ιδρύει νέες στοές. Aυτό, όμως, δεν ίσχυε με τα δεδομένα εκείνης της εποχής και γιαυτό από το 1811 ως το 1815 εχρησιμοποιούντο κατά περίπτωση οι τίτλοι Mere Loge, Mere Loge Provinciale, Grand Loge Mere Provincial και Radunanza Generale e Centrale Massonica della Grecia, σύμφωνα με την ιταλική ορολογία.
Αυτή ήταν η κατάσταση ως τις 26 Ιουνίου 1814 οπότε άρχισε η περίοδος της αγγλικής ‘προστασίας’ των Ιονίων. Ταυτόχρονα στις 14 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και δρομολογήθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην Επανάσταση. Αυτά καθόρισαν τη δομή αλλά και τους στόχους του Επτανησιακού τεκτονισμού για τα επόμενα χρόνια ως την Ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο του πολιτικού εθνικοαπελευθερωτικού προσανατολισμού του επτανησιακού τεκτονισμού φαίνεται ότι ο Ρώμας έκρινε ότι θα ήταν προσφορότερη η αποσύνδεση από το γαλλικό τεκτονισμό και η σύναψη σχέσεων με τον αγγλικό

Γενικά για τον Τεκτονισμό

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι μια από τις παλαιότερες παγκόσμιες αδελφότητες. Οι Διονυσιακοί Τεχνίτες της Αρχαίας Ελλάδας, τα Ρωμαϊκά κολέγια, οι Βυζαντινές Συντεχνίες της Ραβέννας, οι ομάδες των Κομακίνων Μοναχών της Λομβαρδίας, οι αδελφότητες των Λιθοξόων της Γερμανίας και της Γαλλίας, η εταιρεία των
Τεκτόνων του Λονδίνου. Μια αδιάσπαστη ιστορική αλυσίδα συνδέει τους επαγγελματίες οικοδόμους διαμέσου των αιώνων.
Στην νομική του μορφή είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με φιλοσοφικό, ηθικό, φιλανθρωπικό σκοπό. Μέλη του είναι μόνο άνδρες, με αποδεδειγμένη ηθική συμπεριφορά και εντιμότητα. Η συμμετοχή μόνο ανδρών δεν ενέχει την παραμικρή υπόνοια κάποιας μορφής διάκρισης των φύλων, αλλά διατηρεί μια παράδοση από την ίδρυσή του.
«Ο Τεκτονισμός είναι ένα ιδιότυπο σύστημα ηθικής το οποίο καλύπτεται από σύμβολα και καταδεικνύεται μέσω αλληγοριών». Στηρίζεται στην άποψη ότι ο καθένας από τα μέλη του πρέπει να «χτίσει» εντός του, αργά και μεθοδικά ένα ιδιότυπο ναό, ανοχής, ανεξικακίας και αλληλεγγύης προς τους άλλους.
Για τον λόγο αυτό στηρίζεται στον ιερότερο «κατασκευαστικό» μύθο της αρχαιότητας, την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα. Συνενώνει άτομα διαφορετικής εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων και κοινωνικών τάξεων. Δεν είναι θρησκεία, ούτε υποκτάστατο θρησκείας. Απαιτεί την πίστη σε ένα και μοναδικό θεό, μια ανώτερη δύναμη από την οποία τα πάντα εκπορεύονται και ονομάζει Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος.

Οι πρώτες επίσημες γραπτές μαρτυρίες ανάγονται στον Μεσαίωνα, στα επαγγελματικά σωματεία των οικοδόμων. Ιδιαίτερα τον 11ο και 12ο αιώνα, με την κατασκευή των καθεδρικών ναών και το «πέρασμα» από τον «ρωμανικό ρυθμό» στον «γοτθικό» αναδεικνύεται η σημαντικότατη συμβολή των επαγγελματιών τεκτόνων και των γνώσεων τους στην γεωμετρία και στην αρχιτεκτονική. Γνώσεις που προέρχονταν κυρίως από ρωμαϊκές και αραβικές μεταφράσεις έργων, του Ευκλείδη, του Πτολεμαίου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του αρχιτέκτονα Βιτρούβιου και Πυθαγόρειων αντιλήψεων.
Η χρήση των γνώσεων αυτών απαιτούσε την πρακτική εφαρμογή εργαλείων όπως, ο γνώμονας, ο διαβήτης, η στάθμη, το αλφάδι, η σμίλη, η σφύρα. Εργαλεία τα οποία στο πέρασμα των αιώνων απέκτησαν και την συμβολή τους, έννοια για το χτίσιμο του «εσωτερικού» ναού του τέκτονα. 
Τα επαγγελματικά αυτά σωματεία απέκτησαν εσωτερική δομή, μυστικότητα στην ειδική γνώση, φήμη και προνόμια σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο. Γι’ αυτό και η μετάδοση των γνώσεων αυτών γινόταν προσεκτικά και κατόπιν ελέγχου αξιοπιστίας σε ελεύθερους ανθρώπους με ηθικές αρετές.
Η καλή φήμη των σωματείων αυτών, προσέλκυσε στις τάξεις του διανοούμενους της εποχής, μη επαγγελματίες, τους λεγόμενους αποδεκτούς τέκτονες.

Οι συναντήσεις των σωματείων αυτών, γινόταν σε στοά (lodge), όπου συνήθως ήταν παραπλεύρως των οικοδομών και αργότερα με την είσοδο μη επαγγελματιών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Την 24η Ιουνίου 1717, τέσσερις στοές του Λονδίνου συνεδριάζουν από κοινού στο πανδοχείο «η χήνα και η σχάρα» (goose and gridiron Alehouse), όπου συγχωνεύονται με το όνομα «Μεγάλη Στοά της Αγγλίας» με πρώτο Μεγάλο Διδάσκαλο τον Anthony Sayer. Είναι η επίσημη μέρα ίδρυσης του ελευθεροτεκτονισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Το 1723 ο Anderson συντάσσει το Βιβλίο των Συνταγμάτων.

Η νέα «Μεγάλη Στοά» ίδρυσε νέες στοές, έκανε χρήση ενιαίων φράσεων, ιδεών και τυπικών και συνέβαλε στην ομοιογένεια του Τεκτονισμού.
Στις 27 Δεκεμβρίου 1813 στο Τεκτονικό Μέγαρο του Λονδίνου ανακηρύσσεται η ίδρυση πλέον της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας με πρώτο Μεγάλο Διδάσκαλο τον Δούκα του Σάσεξ, όπου και οριστικοποιείται το Τεκτονικό σύστημα των τριών βαθμών του Μαθητή, του Συντέκτονα (εταίρου της Τέχνης) και του Διδασκάλου.
Υπό την αιγίδα της Η.Μ.Σ.τ.Α, λειτουργεί από το 1862 έως και σήμερα η στοά της Ζακύνθου υπό την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ της Ανατολής» με αριθμό μητρώου 880.

Ομιλία για την 145η επέτειο της Στοάς

Του ΔΙΟΝΥΣIOΣ ΝΙΚ:. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΕΒ :. ΔΙΔ:.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΜΑΣ ΒΡΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΣΑΣ ΓΝΩΣΕΩΣ.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΔΡΙΑΣΗ ΛΟΙΠΟΝ Η 4η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1862,
145 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ , ΟΠΟΥ Η ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΗΤΑΝ 1182 ΥΠ:. ΤΗΝ ΗΝ:. ΜΕΓ:.
ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ Η:.Μ:.Σ:.Τ:.Α:. ΕΓΙΝΕ 880 ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΖΥΜΩΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ.
ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ
ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ.
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΡΗΚΕ ΓΟΝΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ .
ΠΡΩΤΟΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ 1740 ΤΗ ΣΤΟΑ BENEFIZENZA ME A’ SEB:. ΔΙΔ :.
ΤΟΝ ΕΝΕΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΤΗ .
ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1807 ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΤΟΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
«PHILOGENIA” Η ΟΠΟΙΑ ΤΟ 1809 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤHΚΕ ΣΕ “SAINTE NAPOLEON”.
KAI OI ΔΥΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓ:.ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.
ΤΟ 1811 Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ ΙΔΡΥΕΙ ΤΗΝ
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο Α’ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.
ΤΟ 1814 ΟΜΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΩΤΙΑΣ,
ΙΔΡΥΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ «ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔ. ΤΗΣ ΗΜΣΤΑ ΔΟΥΚΟΣ ΤΟΥ SUSSEX.

THΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1815 Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΤΗ ΣΤΟΑ «ΑΝΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓ:.ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ Η ΣΤΟΑ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ» Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ
ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΩΤΙΚΗ ΔΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
Ο «ΑΝΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ».

ΕΚΕΙΝΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΚΑΙ Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΟΠΑΘΕΙΑ κ.α.
ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ : ΡΩΜΑΣ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ,ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗΣ,ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ,ΚΟΥΕΡΙΝΟΣ,ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΣ,
ΒΑΡΒΙΑΝΗΣ,ΠΙΝΕΛ,
ΣΙΓΟΥΡΟΣ,ΠΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ «Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ»
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ» ΜΥΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΑΠΑ ΑΝΘΙΜΟ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ , ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΥ
ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ,
ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ , ΠΕΤΙΜΕΖΑΔΕΣ κ.α.

ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 1820 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΡΩΜΑΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ,
Ο ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΙ κ.α.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1821 ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ»
ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1832.
ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΟΥ 1848 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΕΚΕΙ.

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1859 ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝTΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
ΣΤΟΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓ:. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
“ETOILE” ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1860 ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΤΟΝ ΙΙΙ.

ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ “ETOILE” ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΗΝΩΜ:. ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ.
ΟΠΟΤΕ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1862 ,ΕΠΤΑ ΠΡΩΗΝ ΣΕΒ:.ΔΙΔ:. ΤΗΣ ΥΠ. ΤΗΝ ΜΕΓ:. ΣΤΟΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΣΕΠΤ:. ΣΤΟΑΣ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Νο 654 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΥΝ
ΣΤΟΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Νο 1182» ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ,
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 880.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ , ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
ΑΠΟ 1815 ΕΩΣ ΤΟ 1862, ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟ
WILLIAM CAPTWPIGHT TON ITAΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ GAETANO GRASSETTI , ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΡΑΤΣΑΝΟ ,
ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΤΕΛΑΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ , ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΝΑΥΤΙΚΟΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ,
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΑΝ ΤΟ ΦΩΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΣΤΟΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ.
ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ 1878, ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΤΟΥ 1893,
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1897, ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
ΤΑΦΟΥ ΤΟ 1903, ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΟ 1909, ΟΜΟΙΩΣ ΤΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΤΟ 1912,
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 1912-1922, ΜΕ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ. ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ
SORDINA RIEGLER ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΑΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ
ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΤΟ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ» ΤΟ 1961.ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΥ Η ΦΙΛΙΚΩΝ.
ΤΟ 1928 ΙΔΡΥΕΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Η ΟΠΟΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΕΩΣ ΤΟ 1953.

ΤΟ 1929 ΑΠΟΚΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟ 1931 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ
Ο ΑΔ:. ΝΙΚ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΞ. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΤΟΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ 1879, ΚΑΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΗ ΦΗΜΗ ΠΟΥ ΕΧΑΙΡΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Η ΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΕ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1931-34 ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ» ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΣΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

ΤΟ 1940 Η ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ,
ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ.
ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ FINANZA.
META ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ME MANIA TA ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ «ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ» .
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΤΟ Σ:.Δ:. ΑΔ:. ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΡΒΙΑΝΗ.-

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΦΥΛΑΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΑΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΔ:. ΣΑΡΓΕΝΤ [ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ] ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ.
ΣΤΙΣ 23/09/1944 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1953 ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΑ,
Ο ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ.

ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΕΒ:. ΑΔ:. ΒΑΡΒΙΑΝΗ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ.
ΕΤΣΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΟ ΙΣΟΠΕΔΩΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΧΤΙΖΟΥΝ
ΕΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΟΙΚΗΜΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΕΒ:. ΑΔ:. ΑΛΕΞ. ΒΟΥΛΤΖΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΘΗΚΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 701 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.
ΟΡΙΖΕΙ ΔΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ» ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ.

ΤΟ 1961 Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝ ΣΕΒ:. ΑΔ:. STUBBS ΜΕΓΑΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΗΝ:. ΜΕΓ:. ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ , ΗΤΑΝ ΔΕ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ,
ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ “HELLINIC” No 7270.
ΕΤΣΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 1962 ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ SIR ALLAS ADAIR.

Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ 1989 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤ:. ΑΔ:.
HIGHAM ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Η:.Μ:.Σ:.Τ:.Α:. ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΨΙΔΟΣ»
ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ :

1/ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ
« ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Νο 20»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓ:. ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΔΙΔ:. ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ.

2/ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ Νο13»

3/ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Νο 5» ΚΑΙ

4/ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ «ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΞ ΔΑΒΙΔ Νο 14»

5/ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΩΝ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΩΝ «ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Νο 1168»
ΥΠΟ ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒ:. ΤΟΥ 33ου ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ,
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ .
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΛΙΘΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ,
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΙΣΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΕ
ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 144η ΕΠΕΤΕΙΟ ΜΑΣ.
Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ, Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ , Η ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΗ , Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ,
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ «ΩΣ ΑΝΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΥΔΩΝΙΣΜΟΥΣ ,
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΥΣ , ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΑΛΟΥΧΕΙ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΕΙ
ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ , ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.

Η ΣΤΟΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ
ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ,
ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΥΛΙΚΟ.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ , Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΗ,
ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΣΒΗΣΤΟ ΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ»
ΤΟ ΑΦΥΠΝΙΖΟΝ ΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ , ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ, ΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΗΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΤΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΦΩΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΩΤΙΣΕ ΤΟΥΣ
ΜΑΓΟΥΣ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ.