Εκκλησία στην τοποθεσία Ψήλωμα χτισμένη από τον Γεώργιο Λατίνο τον 17ο αιώνα. Στο διπλανό κελί (έχει εξαφανισθεί με τους σεισμούς) γινόταν η μύηση των αγωνιστών της Εθνεγερσίας, από τον Ηπειρώτη πρόσφυγα ιερωμένο Άνθιμο Αργυρόπουλο, σε μιαν εικόνα του Χριστού, που σώζεται σήμερα στην εκκλησία που ονομάζεται “Τρίμορφο”. Η εκκλησία έπεσε με τους σεισμούς του 1893 και αργότερα ξαναχτίστηκε. Και πάλι σωριάστηκε με τους σεισμούς του 1953 και ξαναχτίστηκε αμέσως. Ο ιερός αυτός χώρος αποτελεί εν’ από τα πολυτιμότερα μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας.

Αυτά λέει ο ιστορικός Ντίνος Κονόμος στο βιβλίο του “Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο”, Αθήνα 1967, σ. 41. Να διευκρινήσουμε, ότι το “Τρίμορφο”, πάνω στο οποίο ορκίζονταν οι Φιλικοί στα νεότερα χρόνια φυλάσσεται στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου.

Στον περίβολο του ναού υπάρχει προτομή του Γέρου του Μοριά, επειδή ήταν ένας από εκείνους τους αγωνιστές, που μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία στο εκκλησάκι αυτό.